แผ่เมตตา-พลพล

posted on 12 Oct 2015 21:05 by punyaah

เพลง  แผ่เมตตา

ศิลปิน  พลพล

 

สัพเพสัตตา อะเวราโหนตุ

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกช่วงชั้น

ทุกผิวพรรณ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดที่เกิดมา

ขอจงอย่าก่อกรรมทำเวรเลย

สัพเพสัตตา อัพยาปัชฌาโหนตุ

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกช่วงชั้น

ทุกผิวพรรณ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดที่เกิดมา

ขอจงอย่าพยาบาทอาฆาตกัน

สัพเพสัตตา อะนีฆาโหนตุ

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกช่วงชั้น

ทุกผิวพรรณ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดที่เกิดมา

ขอจงอย่าทุกข์ยากลำบากครัน

สัพเพสัตตา สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกช่วงชั้น

ทุกผิวพรรณ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดที่เกิดมา

จงรักษาตนให้พ้นภัยพาล

สัตว์ร่วมโลกโชคชะตาทุกราศี

ขอจงมีความสุขสนุกสนาน

อานิสงส์จงมีผลดลบันดาล

ให้ทุกท่านสุขสวัสดิ์พิพัฒน์เทอญ

 

Comment

Comment:

Tweet